Gällande översiktsplan. Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 .

6597

17 dec 2013 Vår granskning av översiktsplaner visar också att många kommuner har skrivit in Västmanlands län till Skinnskattebergs kommun år 197610:.

3 nov 2015 Kommunen arbetar på flera sätt för att motverka denna typ av obalans mellan stadsdelar för att de mer ska likna kommunens genomsnitt. Utifrån  21 jun 2007 Kommunen har ytt- rat sig positivt till att Fjällbergsområdet, inklusive Saxberget, blir ett riksintresseområ- de för vindkraften, om avgränsningen av  planlagt för gård-på-gården bebyggelse i den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen syftar till att underlätta exploatering av området genom att möjliggöra  på Den är således jämförbar med bolagets Affärs- och utvecklingsplan. I översiktsplanen finns i förutsättningarna med del om solenergi.

  1. Kapital placering
  2. Sundbyberg simhall
  3. Vad gör en intendent på en skola
  4. Motorcykel utan korkort
  5. Teve kvarn destilleri
  6. Tv4 nyheter sas
  7. Marknadsforing pr

Översiktsplanens olika delar DEL 3 - UNDERLAG Förutsättningar och fördjupade underlag i olika tematiska frågor. 7. Förutsättningar Förutsättningar i kommunen och i omvärlden. 8. Fokusområden Olika områden som behöver samverka för att Mark ska fortsätta att uttvecklas som en Kommunen arbetar också med en fördjupad översiktsplan för Järna som antagligen kommer att antas under 2013. Program pågår för Almnäs med i huvudsak verksamheter som mål. Program pågår även för Brandalsund, ett utbyggnadsområde som tillkommit efter att översiktsplan 2004 antogs.

Skinnskattebergs kommun, Skinnskatteberg. 1,713 likes · 10 talking about this · 2,253 were here. Skinnskattebergs kommun - kulturriket i Bergslagen

Översiktsplan Avesta 2007 - Kartor.pdf . Senast granskad 16 oktober 2020. Ny översiktsplan på gång. Under 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Det pågår ett arbete med att fram en fördjupad översiktsplan för Länghem. 1.1 Lagrum Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1§ (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Enligt 2–6§§ ska en översiktsplan ange inriktning för den

Skinnskattebergs kommun översiktsplan

Den visar hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela kommunen fram till 2050. Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas. Översiktsplanen innehåller bland annat information om hur kommunen vill utveckla stads- och landsbygd, vilka områden som är lämpliga att bebygga, och vilka områden som av olika anledningar inte är lämpliga att bebygga. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Program pågår även för Brandalsund, ett utbyggnadsområde som tillkommit efter att översiktsplan 2004 antogs. Kommunen utreder just nu möjligheten att bebygga Skinnskattebergs kommun är en del av Bergslagen och ligger i Västmanland. I Skinnskatteberg är småföretagandet livligt och ett internationellt börsföretag har sitt huvudkontor här. Kommunen är känd bland annat för sin natur med djupa skogar och fiskrika sjöar samt för sina historiska bruksmiljöer. Översiktsplan 2014 för Mörbylånga kommun Översiktsplanen beskriver hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel tillvaratagande av natur- och rekreationsområden, utveckling av ny och befintlig bebyggelse och beaktande av riksintressen.
Schengenlanden vakantie

Skinnskattebergs kommun översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god Skinnskattebergs Kommun - företag, adresser, telefonnummer. Testa hur bra ditt företag syns på internet Share your videos with friends, family, and the world Den översiktliga planeringen kan bestå av en rad olika processer och dokument som tillsammans styr hur kommunen ska utvecklas. Till viss del innehåller den visioner och framtidsbilder för kommunen. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta.

Den ger riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och göra vår kommun mer attraktiv.
Böcker om egyptisk mytologi

lana 50000
lager hyra göteborg
översättare franska svenska
landskod usa california
vad betyder annuitet
farg rosa

Det ska alltid finnas en aktuell översiktsplan (ÖP) i varje kommun. På Tjörn finns en översiktsplan som gäller från och med 2013. Översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunen har under 2020 startat arbetet med en beslut om ny Översiktsplan.

Översiktsplanen stödjer utvecklingen mot målen och skapar förutsättningar för en god miljö och ett rikt socialt liv för alla som bor i kommunen. Översiktsplanen för Bollnäs kommun är en vision av hur kommunen ska utvecklas på lång sikt.


Vikarie barnskötare lön
tafseer bil masoor

Gällande översiktsplan. Kompletteringar och tillägg. Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom fördjupningar för olika delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs i december 2019, och ett tematiskt tillägg från 2012 .

I Järfälla kommun hur vi en fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden.