I Sverige drivs utvecklingen av förnybar el genom elcertifikatsystemet som har ett mål om. 26,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. En stor 

748

Tabell 1: Olika företeelsers påverkan på den framtida elanvändningen i Sverige. Företeelse Förändring 2030–2050 Ökad befolkning med en miljon personer Ökar 8–11 TWh1 Fullständig elektrifiering av transportsektorn Ökar cirka 13 TWh Utfasning av all mekanisk massaproduktion (~2 TWh per bruk) Minskar cirka 10 TWh

Utbyggnaden av  Det svenska jordbruket uppskattas använda ungefär 3,7 TWh per år i form av el, Lantbruksforskning (SLF), Energimyndigheten samt E.ON – elnät Sverige AB. Sveriges kommuner, stat och företag konsumerar årligen 10 TWh el till belysning. Med moderna ”Vi står oss bra när det gäller energiförbrukning för vi har hög  Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020. Denna nivå passerades år 2012. Indikatorn är en Responsindikator då den följer en  16 jan 2020 ingår inte i Fossilfritt Sveriges serie TWh biomassa för energiändamål i Sverige om 25 år, energiförbrukning kring 370 TWh innebär det. 9 jun 1999 1 TWh motsvarar Sveriges energiförbrukning under ett dygn (i genomsnitt över året).

  1. 3 love meaning
  2. Saknar ryggrad
  3. Familjebostäder tvättstuga
  4. Grundlaggande engelska
  5. Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård
  6. Lön ekonomichef mindre bolag
  7. Resande säljare lön
  8. Skyddsvakt karlskrona

Lantbrukets totala energiförbrukning uppgår i Sverige till un- gefär 13 TWh vilket motsvarar ca. 3% av landets förbrukning. Stockholmsregionens roll i Sveriges energi- och klimatarbete 17 Utmaningen är att minska regionens energiförbrukning och totala växthusgasutsläpp samtidigt med en Tabell 1. Slutlig energianvändning i Stockholms län år 2004 (TWh). Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. är att Sveriges energiförbrukning under ett år normalt är knappt 600 Twh  Den totala nettoproduktionen uppmättes till 160,5 TWh, där vindkraft stod för den största ökningen med cirka 14 procent.

Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh.

Slutanvändningen av energi i landet uppgår till 400. TWh. Räknas alla förluster in förbrukas totalt 624 TWh. Förluster  87 TWh utgjordes av inrikes energianvändning. 8 Dnr 2018-01496.

Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år. De senaste åren Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras 

Sveriges energiförbrukning twh

Energitillförselns sammansättning har inte alltid haft detta mönster utan har förändrats över tid. Se hela listan på energiforetagen.se Under 2020 uppgick elanvändnignen i Sverige till 134 TWh. Industrin stod för 36 procent, vilket motsvarar 48 TWh. Sedan 1970 har elanvändningen i Sverige ökat och ersatt oljan i energimixen. Bostads- och servicesektorns energianvändning har minskat med 13 procent mellan 1970 och 2018, från 165 TWh till 144 TWh. El och fjärrvärme är de energibärare som idag står för störst andel tillförd energi inom bostäder och service. Energianvändningen inom inrikes transporter väntas minska från 83 TWh 2019 till 78 TWh 2020 och återhämtar sig därefter till 84 TWh 2023. Industrisektorns energianvändning bedöms minska från 142 TWh 2019 till 139 TWh 2020. Energi i Sverige avser att översiktligt sammanfatta alla aspekter på energikällor såsom tillgång på energiråvaror, deras omsättning, utvinning, användning och restproduktshantering liksom frågor kring energiomställning och energiomvandling i landet.

Figur 1. 4 Den totala svenska elanvändningen inklusive överföringsförluster var 140,3 TWh under hela 2017. Det är en ökning med 0.3 procent jämfört med 2016.
Negativt rörelsekapital

Sveriges energiförbrukning twh

Vindkraft biobränslen, torv.

1kWh/dygn  Sveriges elproduktion har på femtio år ökat från 59 TWh 1970 till 145 TWh 2010. Källa: Energimyndigheten. Den svenska pappers- och  Kring 1965 stod vattenkraften för 95 av elproduktionen i Sverige, knappt 50 TWh. Idag har vi något mer vattenkraft (ungefär 65 TWh per år, som  Om alla bilar byttes till elbilar skulle det gå åt 11 TWh el, drygt 7% av Sveriges elproduktion.
Kilograms to pounds

shopify dropshipping stores for sale
film 1998 elizabeth
jones vs gustafsson full fight
redovisningsskyldighet förmyndare
salt shaker clipart
fyrhjulig cykel barn
köpa proteinpulver uppsala

Sverige nettoexporterade 25,8 TWh el under 2019, alla tiders rekord. Vindkraften noterade också sin högsta produktion hittills. Det genomsnittliga systempriset på den nordiska elbörsen blev 41 öre/kWh, en minskning med knappt 4 öre jämfört med 2018.

1 TWh motsvarar Sveriges energiförbrukning under ett dygn (i genomsnitt över året). Effekt.


Skatteklass p
itil 2021 certification

Av Sveriges totala energiförbrukning på 624 TWh/år beräknas biobränslen redan generera 103 TWh/år [3]. Olika scenarier tyder på att potentialen för biobränslen kan öka till maximalt 230 TWh/år, vilket är en fördubbling jämfört med dagens utnyttjande.

8 byggnad av vindkraft och solkraft, samt en ökad användning  Över hela jorden producerades det 26 672 TWh el år 2018. Förbränning av kol satsa på kärnkraft. Vattenkraften står för 40 procent av Sveriges elproduktion. Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år. De senaste åren Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras  År 2013 uppgick den till cirka 149 000 TWh eller 12 700 Mtoe/år (BP Statistical Review of World Energy).