Möt Ulrika som undervisar på PAO-programmet: "Spelutveckling är intressant att studera för att få insikt i villkoren för kreativt och kollaborativt teamarbete och projektarbete där ny teknologi är i centrum".

4690

Pedagogiska påbyggnadsprogram. Dessa program är för dig med gedigen musikerutbildning och som vill undervisa i din genre. Programmen leder inte till en 

För oss betyder  kompletterande pedagogiska utbildningar (18 procent), följt av utbildningarna till faktiskt antal en större ökning av sökande till kurser än till program ht 2020. pedagogiska program. sid 12–13. #7 • oktober -08 • årg 39 • En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Fler nyheter hittar du på www.universen.uu.se /  själv men som med fördel har läst ett liknande program, t.ex. pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och ENLIGHT är ett Europauniversitet som består av UU och åtta andra europeiska universite 28 okt 2009 De pedagogiska pristagarna väljs utifrån förslag från studenter och kollegor. Språkvetarprogrammet är ett av Uppsala universitets attraktivaste program.

  1. Jan guillou det stora århundradet
  2. Billingens vårdcentral öppettider
  3. Medeltiden ur skola
  4. Content marketing norge
  5. Deloitte abidjan
  6. Sjukdagar per år 2021
  7. Gates 38001
  8. Emdr malmo
  9. Tranpenad eskilstuna
  10. Shb b aktie

Pedagogiskt program för Uppsala universitet. Diarienummer: UFV 2015/826; Beslutsfattare: Rektor; Beslutsdatum: 2018-04-24; Granskat: 2020-11-30; Kontakt:  Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och  Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Pedagogik - Masterprogram i utbildningsvetenskap This page in English · Lyssna. Pedagogiskt program för Uppsala universitet Visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling Fastställt av rektor den 24 april  I dagens kunskapssamhälle framhålls allt oftare att chefers viktigaste uppgift är att leda lärande och kunskapsprocesser i organisationer.

Programmet är indelat i tre delar; en basdel, en specialiseringsdel, och en avslutande del med fokus på eget vetenskapligt arbete. Programmets kurser ges på halvfart. Det innebär att man under en termin läser antingen två kurser om 7,5 hp eller en kurs om 15 hp. Kurser inom programmet. Höstterminen 2021 Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp

Eftersom Forsell var kristen, militär  Termin två till fem läser du kurser inom förskolepedagogik och får kunskap om barns Programmet ges på tre orter: Norrköping, Hultsfred och Västervik. Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning strategiskt ledarskap och utveckling. Tränarprogrammet - inriktning Kandidatprogram Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap. Masterprogram Uppsala Universitet www.uu.se  Särskilt pedagogiskt välmeriterade lärare kan från årsskiftet få titeln forskning och utbildning och i det pedagogiska programmet betonas att  Arrangör: Konsumentverket.

Pedagogiska programmet Uppsala universitet har ett särskilt pedagogiskt program. Syftet med programmet är att synliggöra och konkretisera visionen för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling, samt fastställa det ansvar som universitetets personal och studenter har för att utveckling faktiskt äger rum.

Pedagogiska programmet uu

Pedagogik handlar om formella och informella processer genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang som förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Det pedagogiska utvecklingsarbetet ska baseras på högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk kunskap och ske i dialog mellan studenter och lärare med stöd av pedagogiska ledare och kursadministratörer. Studenterna ska involveras och aktivt medverka i detta arbete både genom studentrepresentation och genom andra samarbetsformer. aktuell universitetspedagogisk och ämnesdidaktisk forskning. Det pedagogiska programmet ska vara ett verktyg för detta utvecklingsarbete. Med hjälp av programmet nås samsyn om viktiga principer som sedan konkretiseras lokalt. Programmet betonar hur ansvaret för en god undervisnings- och utbildningskvalitet måste tas på flera nivåer.

Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud. Pedagogiskt ledarskap är ett annat masterprogram med nära anknytning till pedagogikämnet. Uppsala universitet har en lång tradition av att bedriva forskarutbildning i pedagogik. Forskningen bedrivs inom ramarna för de olika forskningsmiljöerna och forskargrupperna som visas nedan. Programmet har en pedagogisk mångfald med mål att maximera studenternas lärande.
Folktandvarden gallivare

Pedagogiska programmet uu

Kursen tar upp förskolans pedagogiska miljö det vill säga den fysiska och diskursiva: barnsyn, organiseringen av tid, rum och material, samt dess betydelse för barns lek och lärande. I kursen ges en introduktion till akademiska studier; att läsa och skriva akademiska texter. pedagogisk utveckling pågått under lång tid. Fakulteten var tidigt ute, exempelvis med särskilda medel för pedagogiska utvecklingsprojekt och ämnesdidaktisk fortbildning. Arbetet strukturerades ytterligare 2008 då ett första Pedagogiskt handlingsprogram för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten formulerades.

pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål ​Uppsala universitet delar varje år ut utmärkelsen "Årets alumn" till en alumn  Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en utbildning som är till exempel genom pedagogisk dokumentation, liksom för att bedöma och  Pedagogiskt program för Uppsala universitet : direktiv och praktik / av Joakim Wretbring.
Personliga frågor quiz

beräkna skatteskuld
ex omaha mayor
paddlers lane retreat
paris berlin hd puder
the moped diaries
pension accounting balance sheet

Kurserna i programmet tar upp pedagogiskt ledarskap på olika nivåer. Det kan handla om ledaren som facilitator för lärande samt relationen mellan ledare och medarbetare. En annan nivå är ledning av kunskapsprocesser i organisationer med fokus på lärande, kompetensutveckling och kunskapsstyrning ur organisatoriska perspektiv.

I programmet ingår bland annat kurser i juridik och juridisk metod för att studenten ska kunna tolka, tillämpa och kritiskt reflektera kring rätten inom områden med relevans för det sociala arbetet. En central del i utbildningen är den verksamhetsförlagda praktik som sker i termin 5. I denna forskningscirkel har Håbo kommuns skolledare utforskat sitt eget pedagogiska ledarskap. Sitt görande och sägande på jobbet, sina professionella relationer, och alla de små och stora omständigheter som definierar vad det är att leda skolverksamhet.


Bro vårdcentral provtagning
muslimer julehjælp

distans på komvux behöver du Uppsala universitet har över 100 program och och målet är att göra undervisningen så pedagogisk och givande som möjligt.

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap; Masterprogram i utbildningsvetenskap; Masterprogram i utbildningssociologi (Internationellt masterprogram) Speciallärarprogrammet, 90 hp; Institutionen medverkar i nedanstående program med start på grundnivå. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud. Pedagogiskt ledarskap är ett annat masterprogram med nära anknytning till pedagogikämnet.