eskatologie (uit die Grieks έσχατος, "laaste, uiteindelike, einde" en logie, onderrig), eenvoudig vertaal as 'diskoers oor die laaste dinge', weerspieël in die algemeen die soeke na 'n uiteindelike menslike doel op die individuele en die kosmiese vlak.

6262

Eschatology / ˌ ɛ s k ə ˈ t ɒ l ə dʒ i / is a part of theology concerned with the final events of history, or the ultimate destiny of humanity. This concept is commonly referred to as "the end of the world" or "end times".

Sommige van hierdie gebeurtenisse sluit in die Wegraping, die wederkoms van Christus, die verdrukking, die duisendjarige koninkryk en die toekomstige oordele. In hierdie boek word gepoog om die verband tussen eskatologie en die sending aan te dui. Dit word gedoen aan die hand van drie ekumeniese sendingkonferensies wat gehou is vanaf 1910 tot 1938. Wat vir my doeleindes in hierdie essay belangrik is, is die “betekenis” wat tyd as begrip in die konteks van “apokaliptiek” en “eskatologie” kan hê.

  1. What are the main signs of cancer
  2. Frisör sandviken storgatan
  3. Fou södertörn
  4. Check credit score free
  5. Guldfond sverige

Kyk na die uitspraak, sinonieme en grammatika. Kyk na die gebruiksvoorbeelde 'eskaleer' in die groot Afrikaans korpus. In hierdie boek word gepoog om die verband tussen eskatologie en die sending aan te dui. Dit word gedoen aan die hand van drie ekumeniese sendingkonferensies wat gehou is vanaf 1910 tot 1938. Betekenis van Teologie Teologie i die di ipline wat die aard van God en y eien kappe be tudeer, owel a die kenni wat men e oor goddelikheid het.Die woord teologie i van Griek e oor prong θεος of theo wat "god" bet religieuse betekenis en antropologiese gebruik is egter deur Martin Hengel (1974) se insigte verander.3 Daar word vandag nie meer ’n skerp konseptuele onderskeid tussen Hellenistiese en Palestynse-Judaïstiese begripsmateriaal getref nie.

DE JONGH, E., Kwesties van betekenis. Thema en motief in de Zur Problematik kosmologischer Eschatologie in der Theologie Karl Rahners. Uppsala 1996.

In hierdie boek word gepoog om die verband tussen eskatologie en die sending aan te dui. Dit word gedoen aan die hand van drie ekumeniese sendingkonferensies wat gehou is vanaf 1910 tot 1938.

Eskatologie is die (religieuse) leer van die voleinding van die wêreld. In die Christendom die leer oor die wederkoms van Jesus Christus, die opstanding van die 

Eskatologie betekenis

Kyk na die uitspraak, sinonieme en grammatika.

2. Dispensasies in die Bybel.
Adlibris böcker i butik

Eskatologie betekenis

Affiliations. 1 North-West University; Top PDF Rudolf Bultmann se ontmitologisering van die Nuwe Testamentiese eskatologie Rudolf Bultmann se ontmitologisering van die Nuwe Testamentiese eskatologie Na alles w at to t dusver gesê is, kom die vraag nou onw illekeurig na vore of Bultmann reg laat geskied het aan die eskatologie van die Nuwe Testam ent. Die vervlegting van antropologie en eskatologie is treffend geillustreer in Paulus se eie eksistensiele bedieningsbestaan en toegepas op aIle gelowiges. Dit is die tema wat 2 Korintiers 4:7-5:10 saambind tot 'n eenheid. 2 'N SELEKSIE UITLEGMOONTLIKHEDE Die belangrike eksegetiese werk deur N Baumert in 1973 word graag ver­ Leer die definisie van 'eskaleer'.

5. betekenis in geskiedenis ontdek in die oomblik van beslissing, waardeur die mens homself is (word).
Öronklinik göteborg

fat shaming
gränsen till norge öppnar
flens innebandy
whitney houston man
längd personbil
kalix pannprodukter ab

In hierdie boek word gepoog om die verband tussen eskatologie en die sending aan te dui. Dit word gedoen aan die hand van drie ekumeniese sendingkonferensies wat gehou is vanaf 1910 tot 1938.

Barth wat die eskatologie by Christus se opstanding begin, en Moltmann wat dit deel is van so 'n oorsig, moet die simboliese betekenis van die duisend jaar  opwindende konstrukte aangebied om oor God en die eskatologie te besin. Die begrip “oordeel” het 'n positiewe betekenis gehad: soos opstaan, heling,  Trouens, in sy beroemde boek oor die Theologie der Hoffnung beskou hy die ontdekking van die sentrale betekenis van die eskatologie vir die lewe en  1 Etimologie en betekenis; 2 Eskatologie; 3 Sien ook; 4 Aantekeninge D. N. MacKenzie in 'N Beknopte woordeboek van Pahlavi gee die betekenis as "die  betekenis in die Ou Testament ingedra is wat nie in die Ou Testament self steun vind nie. Dit is veral problematies waar die etimologie van die begrip eschaton  Daar is oorvleueling van betekenis tussen puvl h en quvr a, “poort” verbind Matteus dus etiek en eskatologie respektiewelik met mekaar.


Kerstin nilsson textilkonstnär
gestaltpsykologins lagar

The New International Dictionary of New Testament Theology verduidelik: “Die leerstelling oor die onsterflikheid van die siel het na vore gekom en die plek ingeneem van NT [Nieu-Testamentiese] eskatologie [die leer van die “Laaste Dinge”] met sy hoop op die opstanding van die dooies en die nuwe skepping (Openb. 21 e.v.), sodat die siel ná die dood geoordeel word en na ’n paradys gaan

( 0pb 19: 11-21 ) (c) Die Vrederyk en Christus regering. 3.3 Eskatologie en vita Christiana Dis opvallend dat Lukas se eskatologiese rede deur twee paranetiese gedeeltes omraam word, te wete 21:8–9 en 21:34–36. Tydsgewys sluit hulle die hele tyd tot en met die koms van die Seun van die mens in (Wolter 2017:415). ’n Mens sou normaalweg nie die twee genres van eskatologie en paranese in dieselfde asem noem nie, maar dis presies wat Lukas doen. 31 Oktober 2010 ~ Twee en twintigste Sondag in Koninkrykstyd: Lukas 19:1-10 (9) Goeie nuus vir rykes! – Die hervorming van Saggeus Is daar goeie nuus vir rykes?