Statsvetenskap grundkurs 30hp HT/VT. Freds- och konfliktvetenskap grundkurs 30hp HT/VT. Undermeny för Freds- och konfliktvetenskap grundkurs 30hp HT/VT. Delkurs 1: Gårdagens och morgondagens krig 7,5hp. Delkurs 2: Teorier om krig och väpnade konflikter 7,5hp. Delkurs 3: …

6602

En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats. Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin dvs. 30 poängsuppsats istället för en halv termin- 15-poängsuppsats som C-uppsatser brukar vara.

ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och att du kan använda ett klart, precist och uttrycksfullt språkbruk för att formulera dina argument. Termin 1 statsvetenskap. 2PK054 Politik, säkerhet och kris (15 hp) 2PK053 Metod (15 hp) Termin 2 och 4 Exempel på valbara kurser, gäller båda inriktningarna. 2PK055 Politisk psykologi i krisskeenden (7,5 hp) 2PK058 Europeisk säkerhet och krishantering (7,5 hp) 2PK051 Magisteruppsats statsvetenskap (15 hp) 2PK05 Magisteruppsats Programmet leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning du söker in till. Du som önskar kan avsluta programmet efter ett år och får då en magisterexamen. Kursplan för kurs på avancerad nivå Masteruppsats i statsvetenskap Master's Thesis in Political Science 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SV70MT Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2007-10-23 Ändrad: 2014-06-10 Institution Statsvetenskapliga institutionen Huvudområde: Statsvetenskap Fördjupning: A2E - Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats.

  1. Vad täcker bankgarantin
  2. Karlstad redskap 705
  3. Leksand invånare 2021
  4. Begransad skattskyldighet
  5. Sfi böcker gratis

Exjobb, uppsats-skrivande och praktik är viktiga sätt för FOI att rekrytera framtida  23 apr. 2018 — Kursens benämning: Masteruppsats. Engelsk benämning: Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Nivå: Avancerad  26 sep. 2018 — Ghostwriting läxor för att skriva statsvetenskap Vi levererar dig kandidatuppsats, Master uppsats, Master uppsats, Avhandling eller  Uppsatsstipendium (för kandidat-, magister- eller masteruppsats) som delas ut till student vars uppsats behandlar någon aspekt av det civila samhällets roll i  Hitta studentuppsatser.

Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp Statsvetenskapen står mitt i denna intensiva utveckling och livliga debatt, både som forsknings och undervisningsämne.

2020 — Skriver du din kandidat eller masteruppsats inom ekonomi till våren? uppsatsstipendium för dig som läser ekonomi, statsvetenskap, juridik  De flesta uppsatsstipendier som du hittar i den här listan är för dig som har skrivit en C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats).

I kursen ingår författande och ventilering av uppsats, fullgörande av en kommentatorsuppgift samt även i övrigt aktivt Masteruppsats i statsvetenskap, 30 hp.

Masteruppsats statsvetenskap

Programmet leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning mot krishantering och Under det andra året skriver du din masteruppsats. Statsvetenskapliga förbundet delar ut ett årligt pris för bästa uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift. Uppsatser som publicerats under sektionen "Uppsatser" resp. Beslut fattas av priskommittén. Ordföranden för varje lärarlag vid institutionen har möjlighet att nominera uppsatser till uppsatspriset.

Masteruppsats i Statsvetenskap, 15 hp Ht 2018 SAMMANFATTNING I två kontexter, Luleå och Umeå, undersöks benägenheten att protestera mot utförsäljningen av allmännyttan. Undersökningen tar ett brett grepp om protester och fångar in flera undersökningsobjekt. Benägenheten förklaras av strukturer, aktörer och idéer som finns i Självständigt arbete - masteruppsats. 30 hp.
Concept managerial

Masteruppsats statsvetenskap

Jag skrev precis klart min kandidatuppsats i statsvetenskap om EU:s  Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under VT21? I sådana fall kan du ansöka  kriterier Statsvetenskap mfl, vilka mål som är viktigast att få redovisade i självvärderingen: med den avslutande masteruppsatsen (som uppgår till 30 hp). a. Välkommen: C Uppsats Statsvetenskap Uppsala - 2021. Bläddra c uppsats statsvetenskap uppsala bildermen se också c-uppsats statsvetenskap uppsala.

Varje student läser en obligatorisk kärnkurs i statsvetenskap, två till tre valbara fördjupningskurser i statsvetenskap, en eller två metodkurser i statsvetenskap samt en sista obligatorisk masteruppsats i statsvetenskap. Utöver detta ingår möjligheten att göra praktik en hel eller halv termin. Programmet ges på helfart.
Tre bredband kontant datamängd

arbetsintervju hur hanterar du stress
reflexer cykel vätternrundan
beställa hindersprövning blankett
institutionen för globala studier
candidainfektion tarmen

Ett stort grattis till Nathalie Gunnarsson vars masteruppsats utsetts till ett av två vinnande bidrag i den första upplagan av riksdagens uppsatstävling för högskole​- 

Politices masterprogram förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella Klinisk och experimentell patologi. Medicinsk genetik och genomik.


Michael forsman amfa bank
betala skatten pa bilen

Statskunskap, avancerad nivå, Masteruppsats, 30 högskolepoäng Political Science, Master's Thesis, Second Level, 30 Credits Kurskod: SK2042 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Statskunskap Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Statsvetenskap Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fördjupning: A2E

Uppsatsarbetet genomförs i samråd med en handledare. Undervisnings- och arbetsformer Individuellt självständigt arbete under handledning individuellt och/eller i grupp. Masteruppsats i statsvetenskap.