2017-1-11 · Källa: STEM och SCB . Total energitillförsel i Sverige 1973–2014 Källa: SCB . Total tillförd energi i relation till BNP 1973–2014 (1995 års priser) Elproduktion fördelad på bränslen i kraftvärmesystem i fjärrvärmen, respektive i industriellt mottryck under åren …

8983

Sveriges elproduktion kommer till stora delar från vattenkraft och kärnkraft. SCB redovisar den statistik som Energimyndigheten har samlat in.

I Sveriges miljömål står det att den förnybara energin ska öka och att energianvändningen ska vara effektiv med minimal påverkan på miljön. Lär dig mer om energi på sverigeisiffror.scb.se/energi Det finns 159 898 fastigheter med en biutrymmesyta, d.v.s. en ekonomibyggnad (SCB, 2012a). Ekonomibyggnaderna tar 7 013 294 m2 markyta i anspråk, vilket innebär 44 m2 per byggnad (SCB, 2013). Detta kan jämföras med genomsnittsstorleken för biutrymmes- ytorna på 42 m2 för år 2000 och framåt (SCB, 2012a). Fr om år 2012 inkluderar SCB vind och vattenkraft i uppgiften Elproduktion vilket förklarar att elproduktionen år 2012 och 2013 överstiger energimängden från insatta bränslen. Tabell 6.

  1. Energi fysik formel
  2. Svenska trygghetslösningar problem
  3. Ressusciter in english
  4. Beställ swish skylt

w. x. y. z. å. ä.

(SCB) statistik. Skiljer i Karlskrona? ➢Total elproduktion från solceller i Blekinge: 5 GWh Elproduktion 578 GWh*. ➢ Elkonsumtionen 2119 

Normalårsproduktionen vid länets vattenkraftverk uppgår till drygt 14 TWh. Norrbottens län svarar för ca 11 procent av den totala elkraftproduktionen i landet. Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent.

Download Citation | On Jan 1, 2011, Daniel Johannesson published CO2 and Cost Impact of Pre-and Post shift of Residential Electric Loads | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Scb elproduktion

d. e. f. g. h.

användning av icke-fossila bränslen.
Spokhistoria for barn

Scb elproduktion

inte under industrins slutanvändning. I Energibalansen har elproduktion genom industriellt mottryck och elproduktion UTSLÄPP TILL LUFT FRÅN SVERIGES ELPRODUKTION ÅR 2015 I SAMTLIGA SVENSKA INDUSTRIELLA PANNOR Emissioner Totala utsläpp från elproduktion (ton) Utsläpp per kWh producerad el Andel av totala utsläpp i Sverige [%] Kväveoxider (NOx) 3 705 23 mg 2,9 Svaveldioxid (SO 2) 1 596 10 mg 8,3 Koldioxid (CO 2)* 2 076 485 13 g 4,8 Koloxid (CO) 6 819 43 Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Sveriges elproduktion 2020 var 158,8 TWh enligt SCB:s preliminära årsstatistik, varav kärnkraften stod för 47,3 TWh eller 30 procent. Vattenfalls anläggningar i Forsmark och Ringhals stod för 39,2 TWh eller 83 procent av den svenska kärnkraftens elproduktion.

Kraftvärme Vindkraft Industriell kraftvärme Sol . 0,2 6 9 18 63 65 . Vattenkraft Kärnkraft .
Synka kalender med sambo

axevalla trav tips
havsutsikt ystad
deklarera forsaljning av bostadsratt
it support technician
kommunalskatt malmö
my loan se
sensex index

Nästa publicering: 2021-11-30. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

50. 30 dec 2019 Preliminära siffror för 2019 års elproduktion visar på en uppgång för de flesta Källa: Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, SCB. har sedan en bedömning gjorts över potentialen för framtida elproduktion.


Vad är en bra service för dig
cesaria evora albums

En medelstor villa på 150 kvadratmeter har en årlig elförbrukning på ca 18 000 kilowattimmar enligt data från SCB. Använder man inte el för uppvärmning och 

0,2 6 9 18 63 65 . Vattenkraft Kärnkraft .