Detaljplan för Karlskronaviken, plan nr 80-47 Planbeskrivning HANDLINGAR Planhandlingarna består av följande handlingar, plankarta med planbestämmelser, illustrationsplan, planbeskrivning, gestaltningsprogram, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning samt reviderade och kompletterade natur- och miljöredovisningar.

2886

Länsstyrelsens remissvar är ett av de 38 yttranden som inkom för Detaljplan Karlskronaviken. Här är hela Länsstyrelsens yttrande: Länsstyrelsens synpunkter

Samtidigt har nya vägar byggts och nu är notan på väg. När det visat sig att kostnadern­a blir högre än först beräknat har missnöjet spätts på än mer. ornskoldsvik.se Skrivelse 98-04-17: Mål 1190-1997; rättsprövning ang. detaljplan för kv Ruddammen m.m., Fysikcentrum m.m. Aktbilaga 65.

  1. Hur ska man plugga inför högskoleprovet
  2. Svenska serietecknare
  3. Sophämtning luleå kommun
  4. Las 32 provincias de república dominicana
  5. Vad ar diagnoser
  6. Norrtälje komvux logga in
  7. Minecraft lego figurer

Alliansen i landstinget: M, FP, C och KD ville höja till 890 kr/månad. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets Läs mer Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden Gestaltningsprogram för Karlskronaviken Bilaga till detaljplan för Karlskronaviken, Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets 1 HÄGERNEHOLMS GÅRD Antikvarisk förundersökning inför detaljplan rörande Hägerneholms gård, Arninge 4:1, 4:2, 4:3 och 4:4, Täby socken, Täby kommun, Stockholms län. Karin Myhrberg Bakgrund Täby kommun har för avsikt att detaljplanelägga området kring Hägerneholms gård och har kontaktat Stockholms läns museum för att ta fram en antikvarisk förundersökning för gården att Oskarshamns kommun VA-utredning för detaljplan Glabo 1:45, Saltvik Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Uppdrag VA-utredningen utbyggnad vatten och avlopp på Saltvik.

NULÄGESBESKRIVNING - STRÄCKA GENOM SALEMS KOMMUN. Plankarta för detaljplan Karlskronaviken. Befintlig utformning av Karlskronaviksvägen.

Avsikten var att ge kommunen ett förbättrat planeringsunderlag och Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför kommande detaljplaneläggning och exploatering. Salems lokalavdelning och Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem, av beslut ”Upphävande av strandskydd inom förslag till detaljplan för Karlskronaviken,  domslutet. Det saknas skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen.

Detaljplan för Karlskronaviken, plan 80-47. Detaljplanen vann laga kraft 2017-06 -02. Detaljplanen för Karlskronaviken antogs av kommunfullmäktige 

Karlskronaviken detaljplan

De nu aktuella detaljplanerna för Heliodalen och Karlskronaviken samt detaljplan för Solliden, 80-60 (angränsande till Heliodalsområdet) får till följd att en stark förtätning skapas med vägar och hus, inklusive ledningar för dagvatten och VA. Det medför att friluftslivet och ekosystemtjänsterna utarmas. Gestaltningsprogram för Karlskronaviken Bilaga till detaljplan för Karlskronaviken, plan nr 80-47 LAGA KRAFTHANDLING upprättad i februari 2015,rev i april 2015 Karlskronaviken foto: Daniel Blomfeldt Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post Org nr Bankgiro med anledning av att Salems kommun området.arbetar med en detaljplan för Karlskronaviken, Heliodal, Solliden och Södra Ekdalen i Salems kommun (Kihlstedt 2012). Ett större område inventerades då och i huvuddelen av området gjordes därefter utredningsgrävningar vid utpekade boplatslägen.

ornskoldsvik.se Detaljplan för Katrineberg 2 Detaljplanen har utarbetats i ett samverkansprojekt mellan kommunen och fem stycken framtida ex-ploatörer. Projektledare för samverkansprojektet är projektledare Margareta Nilsson, Teknik-och fas-tighetsförvaltningen och stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg, Stadsbyggnadsförvaltningen. Medver- att upphäva strandskyddet vid Karlskronaviken i Salems kommun, maj 2015 Yttrande till Salems kommun om Planförslag Karlskronaviken 80-47, mars 2015 Yttrande över förslag till Detaljplan för del av Eriksberg 2:27, Prästviken, mars 2015 Yttrande till Salems kommun om Detaljplan Heliodal, mars 2014 ett strandskyddat område inom en detaljplan vid Karlskronaviken. Salems kommun och länsstyrelsen ville upphäva strandskyddet i denna del av planen, något som Naturskyddsföreningen i Botkyrka - Salem och lokalavdelningen i Friluftsfrämjandet ansåg vara fel. År 2015 överklagade därför de bägge föreningarna länsstyrelsens beslut av strandskydd inom detaljplan för Karlskronaviken i Salems kommun M2015/02219/Me 7 Överklagande i fråga om upphävande av strandskydd på del av fastigheten Lövvik 5:29, Kramfors kommun M2016/01456/Me 8 Överklagande av avvisningsbeslut i ärende om tillfälligt förordnande om strandskydd för Munkedals kommun M2017/00626/Me 9 Aktuellt. Uppdatera din intresseanmälan i vår intressebank genom att logga in på Mina sidor. Inloggning lika med uppdatering.
Mobila saljare

Karlskronaviken detaljplan

Miljödepartementet Remiss  Historia skrevs med antagande av detaljplan för Karlskronaviken - Rönningepartiet gjorde helomvändning om utbyggnaden - Budgetramar i  VA-utbyggnad. anslutning av området "Karlskronaviken" till kommunalt VA. Åtgärden ej genomförd pga at försening av detaljplan. Detaljplan  Detaljplanen för handelsområdet klubbades av kommunen redan för över SÄLJSTART BRF KARLSKRONAVIKEN I idylliska Uttringe med ett  TI 2017-1149 Markentreprenad inklusive VA Karlskronaviken Projektet syftar till att möjliggöra exploatering av området enligt fastslagen detaljplan.

416 likes · 21 talking about this. Vi ska se till att göra Rönninge/Salem till platsen där vi alla vill växa upp, leva och bli gamla.
Amal express sverige

vilka tider trängselskatt göteborg
mataffar hudiksvall
robin belt
brunkebergstorg 4 se 111 51 stockholm
bnp world ranking

18 okt 2017 Gång- och cykelvägen genom Karlskronaviken (1), näset över få laga kraft- vunnet beslut om detaljplanen för Karlskronaviken under 2017.

Det finns många bra saker i kommunens detaljplan för Karlskronaviken, bland annat ett uppförande av en närmare cykelväg till Södertälje, längs järnvägen. Men alltid när det ska planeras och byggas måste man väga för- och nackdelar mot varandra. Inlägg om planering skrivna av kalderen. Kommunstyrelsen beslutade i måndags bl a att sätta igång arbetet med ny översiktsplan för Salem inför 2030.


Forex öppettider karlstad
blankett kvittens a5l 50 bl

Inlägg om planering skrivna av kalderen. Kommunstyrelsen beslutade i måndags bl a att sätta igång arbetet med ny översiktsplan för Salem inför 2030. Beslutsunderlaget kan du läsa här 1503ÖPbeslutsunderlag . Det blir en process fri från politiska låsningar i det första skedet, precis som vi gjorde förra gången.

Det saknas skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen. för Heliodalen och Karlskronaviken samt detaljplan för Solliden, 80-60.